Page 2 - Centrum Stolarskie Drewdom
P. 2

SCHODY SAMONOŚNE  Schody drewniane samonośne to                        Każde schody są starannie pro-
  jedno z najlepszych rozwiązań.                       jektowane przez nas. Tworzy-
  Dzięki wielu możliwościom kon-                       my wizualizację projektu 3D,
  strukcyjnym. Ten rodzaj schodów                        a następnie projekt omawia-

  można dopasować niemal do każ-                         ny jest dokładnie z klientem.
                                         Do projektowania schodów uży-
  dego wnętrza, tak by tworzyły one                       wamy dedykowanego oprogra-
  nie tylko wygodną część komuni-                      mowania firmy Compass. Wi-
  kacyjną pomiędzy kondygnacja-                        zualizację następnie wysyłamy
  mi, ale również niepowtarzalny i                        do klientów w formacie PDF w
  wyjątkowy element dekoracyjny.                        celu zatwierdzenia zamówienia.


       Co nas wyróżnia?                  - Terminowość

       - Bezpłatny dojazd do klienta           - Najwyższa jakość i precyzja wykonania
       - Pomiar i wycena gratis              - Użycie najlepszych materiałów
       - Projekt i wizualizacja gratis          - Profesionalny montaż
   1   2   3   4   5   6