Page 4 - Centrum Stolarskie Drewdom
P. 4

UŻYTE MATERIAŁY  Najbardziej popularne materiały                       Posiadamy własną suszarnię do
  na schody to dąb, jesion i buk.                     drewna oraz prasę hydrauliczną.
  Oczywiście jest mozliwość wyko-                        Dzięki sezonowaniu drewna i su-
  nania schodów z innych materia-                        szarni mamy pewność, że drewno

  łów jakiech klient sobie zażyczy.                       wykorzystane przez nas na schody
                                         uzyskuje około 8 - 10% wilgotno-
  Materiały, których używamy to                        ści. Z kolei klejenie elementów
  produkty firm z najwyzszej pół-                      schodów w prasie hydraulicznej
  ki: Sopur(bejce), Rakoll(klej),                       o nacisku wielu ton pozwala nam
  Sayerlack(lakier   z  utwardza-                       spać spokojnie bez obaw, że scho-
  czem), domax (śruby ciesielskie).                       dy kiedykolwiek się rozeschną.      www.drewdom-schody.pl   tel. 695-490-203   e-mail: nosalireneusz@wp.pl .
   1   2   3   4   5   6