Page 6 - Centrum Stolarskie Drewdom
P. 6

WYCENA SCHODÓW


                  Zlecenie wstępnej wyceny schodów
                  - nasz email nosalireneusz@wp.pl telefon:695-490-203
                       www.drewdom-schody.pl
                Kontakt i lokalizacja
                zlecenia :.......................................................................................................
                       Naszkicuj otwór w stropie, dodaj uwagi:     Czy s¹ podstopnie ?

                                              Termin wykonania
                                              Lakier / Bejca(kolor)
                                               Co pod porêczami ?
                                               -bez pochwytu
                                               -sam pochwyt
                                               -prêty poziome
                                               -szk³o
                                               -deski wype³niaj¹ce
                                               -tralki O.......
     Jakie policzki ?
       WPUSZCZANE        ZÊBATE
        BOLZEN        SCHODY Z
       PROFIL STAL

      SZKLANY POLICZEK


        INNE
   1   2   3   4   5   6